Tobias Axelsson

Elite Media ansvarar sedan 2013 för annonsförsäljningen för vårt varumärke Residence – print och digitalt – och vi är mycket nöjda med deras insats och arbete